Začetek sezone 2024

Začeli smo z obiranjem kumaric za vlaganje. Za nova naročila je čakalne dobe nekje 14 dni.
Sezona bo trajala do vključno začetka septembra.

-Levčevi.